8. 3. MDŽ

8. 3. MDŽ

Nejen všechny Gabriely, ale také všechny ženy mohou každoročně slavit 8.března Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ). Jedná se o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908, které bojovaly za volební práva žen.

Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

U nás se MDŽ slavil nejvíce za socialismu. Probíhaly podnikové oslavy, na kterých slavili ale spíše muži než ženy. Na ty se ale také myslelo, dostávaly nejčastěji rudé karafiáty, bonboniéry a například utěrky, zřejmě aby nezapomínaly, kde je jejich místo. V televizi byly vysílány zábavné pořady, jejichž jmenovatelem byla žena a její svátek. Kvůli tomu, že byl tímto způsobem svátek zprofanován, po roce 1989 se nějaký čas v Česku neslavil. Do kalendáře se jako významný den vrátil v roce 2004.

Jak vnímají MDŽ ženy a matky dnes? Dostáváte stále rudé karafiáty? Připojte se se svými názory.

Výsledky vyhledávání