7. 4. Den vzdělanosti

7. 4. Den vzdělanosti

Tento den je v českém kalendáři veden jako Den vzdělanosti a je rovněž oficiálně schváleným významným dnem ČR. 7. dubna roku 1348 byla založena Karlova univerzita. Proto je toto datum spojováno s rozvojem vzdělanosti a často právě v tento den probíhá zvýšená nabídka kulturních akcí.

Karlova univerzita (latinský název Universitas Carolina) je jednou z nejstarších evropských univerzit a nejvýznamnější česká vysoká škola. V současné době se skládá ze 17 fakult a vyučují se na ní nejrůznější obory, např. humanitní a společenské vědy, včetně učitelství, práva, filologie a překladatelství, novinářství a knihovnictví, teologie a věd o umění, přírodní vědy, včetně matematiky a informatiky, lékařské vědy, včetně zdravotnictví a farmacie nebo třeba sportu.

K 31. 12. 2009 studovalo na UK 52 842 studentů v 625 studijních oborech, z toho 7972 doktorských studentů a přes 7 tisíc cizinců.

Touha po vzdělání by měla být u všech žáků i pedagogů jedním z hlavních hnacích motorů. Vzdělání  je totiž trvalou hodnotou, kterou nám nemůže nikdo vzít.

Výsledky vyhledávání