29. 6. Petr a Pavel

29. 6. Petr a Pavel

Jak je možné, že má Petr svátek dvakrát do roka?

Tato zvláštnost je pozůstatkem původních svátků jednotlivých mučedníků a světců, které církev slavila. Původně se jednalo o dva různé svátky, a sice 22. února se oslavoval Stolec svatého Petra (stolec = úřad římského biskupa) a 29. června svátek svatého apoštola Petra a Pavla. Postupným přepisováním kalendářů nakonec i na 22. února zůstalo pouze jméno „Petr".

Mužské křestní jméno Petr, které je v České republice 3. nejčastějším jménem, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova „pétrá" s významem „skála" nebo „kámen".

Pavel je mužským křestním jménem s původem z latinského slova „paulus" s významem „malý", „drobný", nebo také „skromný". V Česku je 5. nejčastější jméno dle jmenné statistiky.

 

Pro zajímavost následuje pár pranostik, které se vážou ke dni 29.6.: Na Petra a Pavlíčka kvete každá travička. Svatý Petr sena sklízí, svatý Pavel k žitům vzhlíží. Když na Petra prší, bývá moc myší. Ví již Petr a Pavel, jaký bude Havel. Anebo všem dobře známé rčení: Máš černého Petra.

Výsledky vyhledávání